การเคลมสินค้า

การเคลมสินค้า

การส่งสินค้าเครม การเปลี่ยนและการคืนสินค้า

วันที่ 1 มีนาคม 2557

เรื่อง การส่งสินค้าเคลม, การเปลี่ยนและการคืนสินค้า
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอความร่วมมือจากตัวแทนจำหน่ายทุกท่าน ในการส่งเคลม, การเปลี่ยนหรือการคืนสินค้า เพื่อความถูกต้อง และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าสูญหายหรือล้าช้า บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์ในการเคลม รายละเอียด ดังนี้

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถแจ้งติดต่อที่ คุณอมรรัตน์ E-mail : amornrat_b@digiland.co.th หรือ คุณสโรชา E-mail : salocha_w@digiland.co.th โทรศัพท์ 02-704-6200-3 กด 0 หรือ 213 มือถือ 081-807-0591 

ต่างจังหวัด สามารถแจ้งได้เหมือนเขตกรุงเทพฯ แล้วทางบริษัทฯ จะ R.F.E ไปรับที่ลูกค้าโดยส่งถึงฝ่ายเคลม เลขที่ 29 ซอยออ่นนุช 70 ถนนสุขุมวิท 77 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

ขั้นตอนในการแจ้งเคลม 

  1. สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจาก บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย ) จำกัด 
  2. ลูกค้าแจ้ง S/N (ของเครื่อง หรือ อ้างอิง INVOICE)
  3. ลูกค้าแจ้งรุ่นสินค้า
  4. ลูกค้าแจ้งอาการเสีย

พร้อมกันนี้ บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แนบแบบฟอร์มแจ้งเคลมแนบกับ Price Book และแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดที่ www.digiland.co.th ท่านสามารถกรอกข้อมูลการเคลมส่งมาได้ ตามรายละเอียดข้างต้น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ปัญญา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Sales & Operation Manager 

นโยบายการับประกันสินค้า TP-link

Posted by admin in การเคลมสินค้า on Sep 01, 2016.

ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ TP-LINK เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในชีวิตประจำวัน ..

Read more...

ที่มาของบริษัท

บริษัท ดิจิแลนด์ ประเทศไทย จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 โดยมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทในระดับโลกที่มีผู้ถือหุ้นและพนักงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของบริษัทคือการเป็นบริษัทค้าส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพทางด้านการขนส่งด้วยบริการที่เหนือกว่า เร็วกว่า และคุ้มค่ากว่า

ติดต่อเรา

  • +66 (0)-2642-8700
  • +66 (0)-2642-8686
  • info@digiland.co.th

ทวิสเตอร์