ติดต่อพนักงานขาย

by in ติดต่อเรา .

► ฝ่ายการตลาด
Networking Product

ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์ โทรศัพท์
คุณไกรสิฐ เฉลิมขวัญชัย Product Group Manager kraisit_c@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 451
คุณไกรเทพ เฉลิมขวัญชัย Product Specialist kraithep_c@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 452
คุณวริทธิ์พล ทองอิ่ม Product Specialist waritpol_t@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 450
คุณพัฒชัย ชละ Product Sales patchai_c@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 917
คุณกฤตพัฒน์ คงเจริญ Product Sales krittapat_k@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 453
คุณรัชนี จันทนะวงษ์ Telesales ratchanee_j@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 919
คุณรัชดาวรรณ สะอาด Telesales ratchadawan_s@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 921
คุณศิรภัสสร ขวัญนาค Telesales sirapatsorn_k@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 928
       

System & Accessories Product
ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์ โทรศัพท์
คุณเจตต์จำนง สวัสดิ์พานิช Product Group Manager chetchamnong_s@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 441
คุณศิริชัย สังขโบสถ์ Product Manager sirichai_s@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 443
คุณชนิดา เวชกามา Product Sales chanida_w@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 918
คุณสุนทรา อินทรา Telesales soontra_1@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 922
คุณ สุรีรัตน์ หาญชัยนะ Telesales surerat_h@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 915
       

Upcountry

ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์ โทรศัพท์
คุณปาลิตา ชาวนา Telesales Manager parita_c@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 920

 

Latest update: Dec 19, 2017

ที่มาของบริษัท

บริษัท ดิจิแลนด์ ประเทศไทย จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 โดยมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทในระดับโลกที่มีผู้ถือหุ้นและพนักงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของบริษัทคือการเป็นบริษัทค้าส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพทางด้านการขนส่งด้วยบริการที่เหนือกว่า เร็วกว่า และคุ้มค่ากว่า

ติดต่อเรา

  • +66 (0)-2642-8700
  • +66 (0)-2642-8686
  • info@digiland.co.th

ทวิสเตอร์