ติดต่อพนักงานขาย

by in ติดต่อเรา .

► ฝ่ายการตลาด
Networking Product

ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์ โทรศัพท์
คุณไกรสิฐ เฉลิมขวัญชัย Product Group Manager kraisit_c@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 451
คุณไกรเทพ เฉลิมขวัญชัย Product Specialist kraithep_c@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 452
คุณวริทธิ์พล ทองอิ่ม Product Specialist waritpol_t@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 450
คุณภาณุวัชร์ ทวีกุล Product Sales panuwat_t@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 450
คุณพัฒชัย ชละ Product Sales patchai_c@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 453
คุณกฤตพัฒน์ คงเจริญ Product Sales krittapat_k@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 453

System & Accessories Product
ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์ โทรศัพท์
คุณเจตต์จำนง สวัสดิ์พานิช Product Group Manager chetchamnong_s@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 441
คุณศิริชัย สังขโบสถ์ Product Manager sirichai_s@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 443
คุณรัตนาภรณ์ ธนภรภิบาลชน Product Manager rattanaporn_t@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 914
คุณรุจินันท์ ยืนยง Product Sales rujinan_y@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 926
คุณวินิจตา การะภักดิ์ Product Sales winijta_k@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 440
คุณนราชิต จิรังพาณิชการ Product Sales narachit_j@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 440
คุณชนิดา เวชกามา Product Sales chanida_w@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 918
นายสมคิด แก้วขำ Product Sales somkid_k@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 445

Bangkok

ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์ โทรศัพท์
คุณปาลิตา ชาวนา Telesales Manager parita_c@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 920
คุณรัชนี จันทนะวงษ์ Telesales ratchanee_j@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 923
คุณนัยน์ภัค สุ่นภา Telesales naiyaphak_s@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 925


Upcountry

ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์ โทรศัพท์
คุณพงศ์ภูวัท วงศ์วัชรรักษ์ Upcountry Sales Manager pongpuwat_w@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 430
คุณพวงบุปผา คำนำ UPcountry Sales puangbuppha_k@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 919
คุณรัชดาวรรณ สะอาด Telesales ratchadawan_s@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 921
คุณสุนทรา อินทรา Telesales soontra_i@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 922
คุณศิรภัสสร ขวัญนาค Telesales sirapatsorn_k@digiland.co.th 02-642-8700 ต่อ 927
Latest update: Jan 09, 2017

ที่มาของบริษัท

บริษัท ดิจิแลนด์ ประเทศไทย จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 โดยมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทในระดับโลกที่มีผู้ถือหุ้นและพนักงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของบริษัทคือการเป็นบริษัทค้าส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพทางด้านการขนส่งด้วยบริการที่เหนือกว่า เร็วกว่า และคุ้มค่ากว่า

ติดต่อเรา

  • +66 (0)-2642-8700
  • +66 (0)-2642-8686
  • info@digiland.co.th

ทวิสเตอร์