แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้น

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
    
บริษัท ดิจิแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Digiland International Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่หลายหลากประเภท และมีการลงทุนในประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดิจิแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ดิจิแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  (Digiland International Limited) เป็น บริษัท นิว ซิลค์รู๊ทส์ กรุ๊ป จำกัด (New Silkroutes Group Limited) โดยมีการจดแจ้งและประกาศการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพย์ในสิงค์โปร์ (SGX-ST) อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2015

ทั้งนี้ บริษัทในเครือของบริษัท นิว ซิลค์รู๊ทส์ จำกัด อย่างเช่น บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนิน ธุรกิจในประเทศไทยมานับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 จะยังคงใช้ชื่อ บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัดต่อไปเฉกเช่นเดิม โดยคู่ค้าและลูกค้าทุกท่าน ยังคงสามารถติดต่อซื้อขายกับทางบริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณทุกท่านในความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด เสมอมา ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเราได้ที่ www.digiland.co.th


ขอแสดงความนับถือ

 

นายสมพงษ์ สุทธิเชื้อชาติ 
กรรมการผู้จัดการ

ที่มาของบริษัท

บริษัท ดิจิแลนด์ ประเทศไทย จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 โดยมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทในระดับโลกที่มีผู้ถือหุ้นและพนักงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของบริษัทคือการเป็นบริษัทค้าส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพทางด้านการขนส่งด้วยบริการที่เหนือกว่า เร็วกว่า และคุ้มค่ากว่า

ติดต่อเรา

  • +66 (0)-2642-8700
  • +66 (0)-2642-8686
  • info@digiland.co.th

ทวิสเตอร์